Technology & Apllications for Disaster Management 2nd International Conference 2016

Astronautic Technology Sdn Bhd akan menganjurkan persidangan bertajuk " Technology & Apllications for Disaster Management 2nd International Conference 2016" pada 19-20 Oktober 2016 di Kuala Lumpur. Tema persidangan adalah  “Mitigating Risks, Improving Outcomes”.Persidangan ini membawa syarikat-syarikat yang menerajui teknologi dan aplikasi pengurusan bencana,penyelidik,jurutera,saintis,kementerian,agensi dan badan kerajaan,golongan akademik serta pertubuhan bukan kerajaan berkumpul untuk satu forum perbincangan dan pembentangan bagi berkongsi pengetahuan,kaedah dan penemuan penyelidikan di dalam teknologi dan aplikasi pengurusan bencana.Persidangan ini meliputi bencana alam dan bencana buatan manusia dari aspek pencegahan,persediaan,respond an pemulihan.

Untuk maklumat lanjut boleh layari laman sesawang  http://www.atsbconference.my/tadmic-2016/ 

tadmic16