PELAWAAN PERMOHONAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN INDIVIDU(RUI) BAGI TAHUN 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan Geran Universiti Penyelidikan Individu(RUI) kini dibuka untuk permohonan. Dua(2) salinan permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pengurusan & Kreativiti Penyelidikan (RCMO) melalui Jawatankuasa Penyelidikan di PTJ masing-masing.Permohonan yang lengkap hendaklah sampai ke RCMO selewat-lewatnya pada 30 Ogos 2016 (Selasa) jam 5:00petang. Permohonan yang tidak lengkap dan/atau diterima selepas tarikh akhir penerimaan tidak akan dinilai pada eksesais kali ini.

Bagi yang berminat boleh memuat turun terus boring permohonan beserta dokumen laim yang terlibat melalui laman sesawang Bahagian Penyelidikan dan Inovasi ( http://www.research.usm.my/?tag=23 )

Sekian Terima kasih

 

RU2016