Seminar and Training on Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) 2016

Pusat Penyelidikan Sains dan Kejuruteraan (SERC) akan menganjurkan satu seminar bertajuk "Seminar and Training on Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) 2016" pada ketetapan berikut:


Tarikh : 22/09/2016-23/09/2016 (2 hari)
Tempat : Makmal Spectroskopi, Pusat Penyelidikan Sains dan Kejuruteraan (SERC)
                Kampus Kejuruteraan, Universiti Sains Malaysia.

BOOKING FORM : < Download Here >  

Tujuan seminar ini diadakan untuk memberi pengetahuan (teori dan praktikal) tentang fungsi, keupayaan, dan mendapatkan pengalaman dalam penggunaan alatan penyelidikan gunasama ini di SERC dengan harapan dapat membantu penyelidik menggunakan peralatan ini dalam penyelidikan saintifik mereka. Seminar dan latihan ini juga akan membuka peluang untuk saintis, penyelidik, pensyarah dan pelajar untuk berbincang dan berkongsi pengetahuan tentang isu-isu berkaitan Spektroskopi.
Seminar 2 hari ini mencakupi ceramah dan praktikal tentang ICP-MS dan analisis berkenaan dengan beberapa topik berikut:
- Penyediaan sampel untuk dianalisis oleh alatan ICP-MS.
- Menyediakan, menjalankan, menyelesaikan masalah, dan mengoperasikan PerkinElmer ICP-MS Spectrometer.
- Memahami keupayaan perisian Syngistix™ ICP-MS yang digunakan untuk mengoperasi sistemICPMS.
- Menjawab pelbagai persoalan tentang operasi ICPMS Spektrometer.
- Memahami kaedah dan gangguan spectral.
- Langkah-langkah penggunaan dan penyelenggaraan.
- Menjalankan eksperimen menggunakan model terbaru PerkinElmer ICPMS Spectrometers.
- Pengumpulan data dan menginterpretasi data.

ICP