COVID-19 SERC SOP FORMS

Senarai borang berkenaan SOP di SERC semasa wabak COVID-19

1. BORANG PELAWAT . Sila klik di 'borang pelawat'  atau scan qr code di bawah. icon new

Borang Pelawat

 

2. BORANG PENERIMAAN BUNGKUSAN/BARANG/SURAT . Sila klik di 'borang penerimaan bungkusan/barang/surat'  atau scan qr code di bawah. icon new

Borang Penerimaan Bungkusan Barang Surat

3. BORANG PERGERAKAN STAF. Sila klik di 'borang pergerakan staf'  atau scan qr code di bawah. icon new

Borang Pergerakan Staf

4. SAMPLE MEMO SHEET. Sila klik di 'sample memo sheet '  icon new

5 BORANG SARINGAN KESIHATAN COVID-19 . Sila klik di ' borang saringan kesihatanicon new