PELAWAAN PERMOHONAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN INDIVIDU(RUI) BAGI TAHUN 2017

PELAWAAN PERMOHONAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN INDIVIDU(RUI) BAGI TAHUN 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan Geran Universiti Penyelidikan Individu(RUI) kini dibuka untuk permohonan.

Dua salinan permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pengurusan dan Kretiviti Penyelidikan(RCMO) melalui Jawatankuasa Penyelidikan di PTJ masing-masing.Permohonan yang lengkap hendaklah sampai ke RCMO selewatnya pada 2 Oktober 2017(Isnin) jam 5:00ptg . Permohonan yang tidak lengkap dan/atau diterima selepas tarikh akhir penerimaan tidak akan dinilai pada eksesais kali ini.

Borang Permohonan boleh dimuat turun di http://www.research.usm.my/default.asp?tag=23

Kerjasama bagi menhebahkan perkara ini kepada semua staf akademik di PTJ masing-masing amatlah dihargai.

Sekian,terima kasih

 

geransept17